Thời gian vừa qua có rất nhiều vụ tai nạn đường bộ xảy ra mà nguyên nhân lại do chính những nắp hố ga đậy cống nước gây ra. Có tình trạng ấy là do nhiều người dân thiếu ý thức, vì lợi ích trước mắt mà đã có những

    Ngày nay xã hội phát triển ngày càng cao cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại. Vấn đề về giải pháp bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết được quan tâm hiện nay khi mà tình hình rác thải chưa được xử lý ổn

      Ngày nay xã hội phát triển ngày càng cao cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại. Vấn đề về giải pháp bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết được quan tâm hiện nay khi mà tình hình rác thải chưa được xử lý ổn

    01